/
13 eksperckich porad prawno-podatkowych,
o których nie wiedziałeś
Bezpłatny poradnik
/
Podatek od nieruchomości w Polsce jest rodzajem zobowiązania, które muszą uiścić użytkownicy wieczyści lub właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, tj. gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Podstawą do opłacenia podatku od nieruchomości jest złożenie w terminie specjalnych deklaracji.

W przypadku posiadania wielu nieruchomości proces ten obciążony jest też dużym ryzykiem popełnienia błędów w związku ze skomplikowanym procesem oraz niejasnościami wynikającymi z ustawy o podatku od nieruchomości.
Czy znasz wszystkie zawiłości związane z procesem 
składania deklaracji na podatek od nieruchomości?
Praktyczne aspekty składania deklaracji na podatek od nieruchomości
Zasady składania deklaracji w przypadku współwłasności
✓ Zasady wypełniania korekty deklaracji
✓ Deklarowanie wysokości udziału w opodatkowaniu
✓ Korekta deklaracji a zaokrąglenia
✓ Obiekt liniowy a prawidłowe wypełnienie załącznika ZDN-1 deklaracji
✓ Korekta zawiniona a korekta niezawiniona
✓ Raty podatku przy zobowiązaniach kwotowych a także za niepełny rok podatkowy
✓ Zasady wypełniania korekty deklaracji w przypadku korekty zobowiązania
✓ Elektroniczna wysyłka deklaracji
✓ Rejestr stawek podatkowych
✓ Pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej
✓ Poprawność dołączenia zestawienia odpowiadającego informacjom z ZDN-1.


Co znajdziesz w bezpłatnym w poradniku?
Nasz poradnik kompleksowo omawia praktyczne problemy z wypełnianiem deklaracji  
na podatek od nieruchomości
Poradnik został opracowany przez prawników i doradców podatkowych, nagrodzonych w „Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej”, pracujących dla jednej z największych i najbardziej uznanych kancelarii prawno-podatkowych w Polsce – GWW Tax & Legal
Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wystąpienia pomyłek w deklaracjach na podatek od nieruchomości!

Podaj swój adres mailowy, aby otrzymać od nas praktyczny i bezpłatny poradnik!

To jest placeholder.
Przejdź do trybu Podglądu lub opublikuj stronę,
aby sprawdzić działanie swojego kodu.
Kliknij dwa razy, aby edytować
<script type='text/javascript' src='https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=ygy4s&webforms_id=hI0zm'></script>

Na podatkach znamy się najlepiej!
/
Praktyczne aspekty składania deklaracji
na podatek od nieruchomości
All Rights Reserved